18 mars 2012

Origins of the Universe - Has Stephen Hawking eliminated God?


http://www.youtube.com/watch?v=0KqU9N5QJvI

En ganska lång och utförlig filosofisk kommentar.