5 feb. 2009

Hej Vem kan redogöra för evolutionen?


Nu är det, förutom andra hälften av aposteln Paulus år,
även Charles Darwins år (2009), eftersom hans bok "Om arternas uppkomst" utkom för 150 år sedan.

Ofta skyller man folks okunnighet om, och skepticism kring, evolutionen och den naturliga selektionen,
på kreationism och sk Intelligent design,
men jag kan tänka mig att något annat också ligger bakom:

Evolutionens processer har på sina håll mycket komplicerade detaljer, som det behövs en hel del utbildning för att förstå och kunna redogöra för. Detta har en geolog/medicinare förklarat för mig. Internet är fullt av renodlade klåpar-"informationssidor" som antingen förenklar in absurdum, och inte erkänner att antalet faktorer är många och tar tid att redogöra för,
eller som helt enkelt skriver felaktigheter.

Tips: Läs på seriösa sidor, t ex universitetssidor, om ämnet.

När jag nu sagt detta, är jag ändå nyfiken på era tankar ;)

Hur skulle ni beskriva evolutionen? Med egna ord?
.
.

60 kommentarer:

Pekka S sa...

Jag skulle nog inte skylla så mycket på kreationism/id som på religionerna i sig. Kreationismen är ett resultat av den teologi vissa samfund lär ut och därmed föds en naturlig skepsis till evolutionsteorin. Sedan ska man komma ihåg att denna skepsis inte endast riktas mot biologin, utan även astronomi, kosmologi, geologi, paleontologi, arkeologi, historia, osv. Allt som står i motsats till favoritteologin. Sådan skepsis föds och göds inom sociala/kulturella/ekonomiska/religiösa sammanhang där tilliten till alternativa auktoriteter är större än till vetenskapen.

Men givetvis är evolutionsteorin och mycket annan vetenskap svår att greppa också. Det ska man inte förneka. Det är troligtvis lättare att greppa tanken om en intelligent designer än miljoner år av gradvis/stötvis evolution styrd av den naturliga selektionen på genetiska variationer.

Men jag tror som sagt inte att det är i frågornas komplexitet som kärnproblemet ligger.

---

Kortfattat skulle själv beskriva evolutionen ungefär såhär:

Genom naturlig selektion, genetisk drift och genflöde förändras frekvensen av genetiska variationer i en population över tid.

Terra sa...

Visst är evolutionsteorin ofta förenklad fel. Men därtill att man inte alls kan förenkla den håller jag inte med. Det man inte kan göra är att förenkla det för den som aldrig satt sig in i detaljerna. Men man behöver inte kunna allt om genetik för att förstå vad evolutionen är och varför den håller som förklaring.

Det primära och grundläggande beviset för att evolutionen är den enda logiska förklaringen för att förklara livet på jorden idag att jorden är en 4.5 miljarder år gammal föränderlig plats och om livet inte skulle anpassa sig efter alla förändringar som jorden genomgår så skulle det ha dött ut helt.

Johan Stenberg sa...

Redogöra för evolutionen...med egna ord dessutom. Nej, det är för mycket begärt.

Men till Pekkas lista skulle jag kunna lägga mutationer + en eller annan stokastisk variabel.

Anders Hesselbom sa...

Hej Z. Jag vill ju protestera lite här, eftersom jag betraktar koncepten inom evolutionen som mycket enkla. När man kommer ner till ärftlighetslära, DNA eller för all del detaljerna inom evolutionsbiologin, är jag helt med att det handlar om komplexa frågor. Eftersom vi inte har något review-system på Evolutionsteori.se, är detta en sida som faller under kategorin "klåparsidor". Men jämför med TalkOrigins.org, som är lika enkel, men håller en hög kvalité tack vare systemet med reviewing.

Charlotte Therese sa...

....och Gud skapade jorden och en massa trevliga (och stundtals farliga) djur som såg häftiga, roliga eller vackra ut...och Gud såg att det var gott...så Gud fortsatte likt en konstnär på det spåret...med idel nya arter och med utvecklingar av de första....

Zoltan sa...

Jag vill inte ens försöka redogöra för något så komplext.

Men, det finns en principiell aspekt som förtjänar eftertanke; Frågan om "livets uppkomst" bör separeras från "evolutionsteori". Men, i alldaglig mening uppfattas evolutionsteorin även besvara frågor om livets uppkomst.

Det är två olika frågeställningar och verksamhetsfält; "livets utveckling" och "livets uppkomst". Bl.a. kreationister tenderar att röra ihop allting med sitt magiska trollspö, inklusive "universums orsak" etc.

Evolutionsteori är en elegant princip för att beskriva livets utveckling.

Och evolutionsteorin kompletteras kontinuerligt med nya upptäckter, t.ex. om hur erfarenheter kan ge genetiska effekter ("medfödda erfarenheter"), effekten av virus på olika arters arvsmassa etc etc.

Ju mer man studerar något, desto mer upptäcker man storslagenheten i det till synes så enkla...

I övrigt håller jag nästan helt med Pekka.

Aleph sa...

Evolutionen är långt ifrån så komplicerad som din geolog/medicinare påskiner; bara i vissa detaljer är den det. Darwins egen "Om arternas uppkomst" är och förblir en av de bästa populärvetenskapliga böckerna om evolutionsläran, helt tillgänglig för lekmannen, på 1800-talet liksom nu.

Johan Stenberg sa...

Well, det är ju ändå uppskattningsvis flera tusen forskare här i världen som jobbar med evolutionära frågor... så helt barnenkelt är det ju inte. Tusentals vetenskapliga tidsskriftssidor skrivs i ämnet varje år.

Darwins "Om arternas uppkomst" fungerar möjligen bra som kvällslektyr och pryder sin plats i bokhyllan eller relikvariet, men den är knappast till någon större nytta för dagens studenter.

Z sa...

Inflikar innan jag hunnit läsa alla era svar (Förresten Välkommen Anders H, jag länkar sedan minst ett halvår tillbaka, till evolutionsteori.se i min sidebar/marginal):

Answers.com har en lång sida om evolution med bland annat olika missuppfattningar och diskussioner
http://www.answers.com/topic/evolution
De flesta missuppfattningar bland t ex kreationister, handlar just om att man inte får ihop det hela, just pga några detaljer inte tycks stämma. Dessa detaljer kanske inte går i ett nafs att förklara. Det är därför professorer och evolutionsforskare/geologer finns.

I en lång diskussion nyligen med en närstående (som hade en del skeptisk-filosofiska frågor om arternas utveckling), frågade jag till slut:
Om du pluggar exempelvis två års evolutionsbiologi: Tror du då att du kommer att förstå mer av detta?

Jag tror att den frågan bet.

ctail sa...

De gener som ger upphov till egenskaper som förbättrar organismens möjligheter att föröka sig är de som framställs i flest exemplar. Svårare än så är det faktiskt inte.

Z sa...

ctail
Bra sammanfattning;
den meningen är iofs inte den som folk brukar ha problem med, inte heller den andra versionen:

"den som har bäst förutsättningar att överleva får flest avkommor"

utan de skeptiska frågorna brukar handla om t ex "Vad är en art?" och "Måste inte en avkomma alltid tillhöra samma art som föräldrarna? Hur kan då nya arter bildas?" och så försöker man berätta att ordet "art" mest är en mänsklig definition, om mutationer, om urval, generationer, etc...

och det tar lite tid...

Johan Stenberg sa...

Med risk att framstå som en tråkmåns så vill jag ändå hävda att den direktionella naturliga selektionen är en relativt oviktig faktor för vilka genotyper som får föra sina gener vidare. Åtminstone på kort sikt.

Vilka som får föra sina gener vidare är nästan enbart lotteri. Tex: Sannolikheten för ett frö att växa upp och bli ett träd beror nästan enbart på var det råkar landa och gro.

Det roliga med den naturliga selektionen är ju att den inte är slumpmässig och att den därför kan ge evolutionen en viss bestämd riktning under optimala förhållanden. Men dess betydelse brukar normalt överskattas av modellmakare, labbråttor och bokmalar. Slumpfaktorer är normalt mycket viktigare från ett populationsbiologiskt perspektiv.

Terror Flynn sa...

Mekanismen är inte så svår att förstå när man fått den förklarade för sig, men det finns en psykologisk anledning till att det dröjde så lång tid innan den upptäcktes och att folk ännu har svårt att förstå den. Jämför med Newtons lagar som begreppsmässigt är svårare att ta till sig för de flesta än naturligt urval men ändå upptäcktes tidigare.

Den psykologiska orsaken är att vi har en medfödd tendens att se syften bakom allting, vilket inte minst visar sig i formuleringar som "hjärtats funktion är att pumpa blod" vilket låter helt mekaniskt för de flesta, men som ändå innehåller ordet "funktion" som är kopplat till "fungera" och bägge anger nåt slags syfte. "Fungerar hjärtat? Nja, inte som det ska göra."

Funktions- eller avsiktsförklaringar är något som uppstår spontant och som man är tvungen att kämpa emot eller tänka medvetet på att man gör för att undvika. Vi behandlar verktyg som subjekt när vi blir arga på att de inte fungerar och pratar med dem. Vi är omgiva av syften och design och tolkar gärna naturen i den mallen av praktiska skäl.

Många förklarar nog evolution som att arterna anpassar sig till miljön, vilket låter som en aktiv handling. Den passiva formen "anpassas" är nog bättre, samt lägga till att de dör annars: "Evolution är att arter antingen anpassas till miljön eller dör ut". Man kan var mer korrekt och "evolution är ändring i tid av relativ genfrekvens", men man måste ju bli förstådd också.

Det finns en hel del icke-ID-kopplade missförstånd om evolution, som att det rättfärdigar rasism och sexism, eller handar om "den starkes rätt/överlevnad" och förmodligen gillar inte folk att deras ädla moral/empati förmodligen bara är en strategi för förökning. Det är säkert också för oromantiskt för en del som "tror på kärleken och ödet" (och inte alls behöver vara religiösa).

Jon sa...

När blir en art en ny art?
Vad spelar det för roll?

Människan har avlat fram alla hundraser som finns... när blev en schäfer en schäfer och en jack russel en jack russel?

För att dra hundavel lite längre:
Om man fortsätter att avla hundar som man gör idag, dvs håller raserna skilda, så kommer man antagligen komma till en punkt (om MÅNGA generationer) där jack russeln och schäfern inte längre kan få en fertil avkomma ihop. Då har rasen blivit art.
Skillnaden mellan den generationen och föregående generation är minimal... men just då blev skillnaden raserna emellan för stor så att de delas upp i arter i stället.

Så föreställer mig jag det iaf. :)

Aleph sa...

Johan Stenberg: Det är bara i vissa trängre detaljer som evolutionsteorin är svårförståelig och -förklarlig. Ingen behöver fördjupa sig i genetikens inre mysterier för att få ett allmänt grepp om evolutionen. De urvalsmekanismer som Darwin klargjorde gäller fortfarande, och därför fungerar "Om arternas uppkomst" ännu idag som en bra allmän introduktion till teorin.

Z sa...

Jon
Har också tänkt på det där med att avla hundraser, och man isolerar dem så pass, att de inte ens får gå i närheten av "fel ras" ibland.

Zoltan sa...

Vad händer om man tar några VoFsisar?

(Kunde inte låta bli)

Charlotte Therese sa...

Här kommer en liten utmaning… :-)

http://katolskakyrkan.blogspot.com/2009/02/fjarde-bilden-i-enda-mappen.html

Medvetandet sa...

En fråga som man kanske inte kan ge ett så kortfattat svar på.

Men visst sker en utveckling.Det är alldeles uppenbart.

Speciellt när vi betraktar den art som uppträder som människor.

Där ser man utvecklingen som mest framskriden.

Men inte nödvändigtvis att evolutionteorin av det"får rätt på alla punker",så att säga. Den behöver ständigt kompletteras och revideras där man upptäcker tidigare fastslagna fel.

Jag har den övertygelsen att begreppet Gud inte är ett väsen som sitter på någon avlägsen fjärran plats i himlarymderna och skådar ut över sitt verk,och hoppas att människor ska vända ifrån sina synder,för att få evigt liv.

Nej,en sådan syn är helt föråldrad och förlegad utifrån ett absolut och opartiskt kosmiskt perspektiv.

Gud är däremot den universella urkraft som strömmar genom allt och alla,och som leder utvecklingens gång hän mot livets högsta tinnar.

Det finns så oerhört mycket mer att redogöra för detta,men av utrymmesskäl,så väljer jag att begränsa mej här och sammnanfattar enklast med att betyga att evolutionsteorin har rätt inom vissa fält,där det är empiriskt möjligt att verifiera att så ligger till,men om evolutionsteoretikerna inte räknar med att naturen har ett underliggande LIV som grundförutsättning,så är det otvetydigt ute på hal is..

Det är min syn på saken.

Min kosmiska livssyn.

Med angenämast framfört varma hälsningar till en tjej med stor intellektualitet kring de stora livsfrågorna.

//Medvetandet

Z sa...

Medvetandet, du är så cool.

Nej,en sådan syn är helt föråldrad och förlegad utifrån ett absolut och opartiskt kosmiskt perspektiv.

Skönt då att veta att just du besitter detta perspektiv ;)

MVH till en poetisk och intelligent personnage :)

Z sa...

Medvetandet, vänta, nu när jag ändå har dig på tråden; jag har en fråga:
har du någon speciellt tanke med att man varken kan nå dig via mail eller pm? Har du någon blogg?

Medvetandet sa...

Z:

Jag har valt att blockera mail från Vof.Forum för att jag blev så besvärad av alla meddelanden som kom om nya svar på trådar som jag inte ens deltagit i på flera månader,där jag inte själv gjort något svar/kommentarer.

Jag har tänkt göra en blogg,men inte blivit av än.

Däremot har jag en bilddagbok samt bildcollage på google (fungerar lite si och så)samt hotmail som jag brukar dagligen.

Det går att skicka mail via Vof också.Jag ser om jag fått post även där.

Jag tror det ska funka iaf..?

Tack för svar!

//Medvetandet

Har kallat mej"Filosofen"långt tidigare i internets historia,(nåja,ca: kring mitten av 1990 talet)när msn-chattarna var aktiva som regeringen lade ner.

Z sa...

Det går att skicka mail via Vof också.Jag ser om jag fått post även där.
Jag tror det ska funka iaf..?


Jag hittar tyvärr ingen mail-knapp eller mailadress vid ditt användarnamn hur jag än letar, och jag skulle vilja skicka ett mail. Nåväl, du kunde väl maila mig om du ser detta: enklabloggen@hotmail.com


fridens påskliljor

/Z

Medvetandet sa...

Ah,jag ser att jag avmarkerat knappen för användare att kontakta mej också.

Nu ska den vara tillgänglig.

Jag använder nästan uteslutande min hotmail,så jag skickar via den.

=)

All gott!

Medvetandet sa...

Fridens påskliljor till dej med. =P

Nåja.En liten bit kvar innan Påsk,men påsken förebådar verkligen vårens för mej mycket välkomna tillika varma ankomst!

Takdropp,m.m. =)

Ser fram emot den!

Jon sa...

Medvetandet:
"Speciellt när vi betraktar den art som uppträder som människor.
Där ser man utvecklingen som mest framskriden."

Förklara gärna vad "mest framskriden" betyder.
Det enda vi utmärker oss med är en välutvecklad hjärna. Varför anser du att det enbart är hjärnan som räknas?

Varför är inte t ex blåvalen mest framskriden? Den är ju det största däggdjuret.
Jag skulle nog säga att pilgrimsfalken är mest framskriden. Den kan flyga och den dyker upp mot 380 km/h. Så för mig är hastighet viktigast. :-)

Medvetandet (var snubblande nära att skriva in mitt eget namn här) ;P sa...

Hejsan Jon!

Tja,varför är inte tex blåvalen mest utvecklad?

Blåvalen är säkerligen "mest utvecklad"inom det livsområde som de "förfogar" över,så att säga. Blåvalar kan ju inte och är ju inte konstruerade för att börja bygga städer(skyskrapor och liknande)under haven.

De är ypperligt anpassade för den miljö de lever i.

Människan är naturligtvis mest utvecklad av alla livsformer.

Detta betyder inte att alla människor utan undantag är lika utvecklade.Långt ifrån.

Vi är alla på väg mot att utvecklas. =)

Det skulle nog bli ganska mycket att skriva här om jag nu skall börja detaljera för/omkring alla omständigheter kring denna livssyn och de resonemanger som därav följer i dess kölvatten.

Jag kan bara kortfattat sammanfatta i att blåvalar(eftersopm du tog dem som exempel)är utvecklade inom sitt livsområde,och vi är utvecklade(och utvecklas vidare i ande och sanning) inom vårat livsområde.Vänligt framburet,

//Medvetandet

Medvetandet sa...

Oj! Det var visst för långt skrivet i namnfältet. ;P

Jag tänkte skriva:"Var snubblande nära att skriva in mitt eget namn här" i föreg.inlägg.

Medvetandet sa...

Oj! Det var visst för långt skrivet i namnfältet. ;P

Jag tänkte skriva:"Var snubblande nära att skriva in mitt eget namn här" i föreg.inlägg.

Jon sa...

"Människan är naturligtvis mest utvecklad av alla livsformer."

Människan har den mest utvecklade hjärnan. Varför räknar du bara hjärnan? Det finns djur som spöar oss på alla andra områden... så det är "naturligtvis" inte så som du säger. Argumentera för din sak istället för att bara säga samma sak igen med förstärkta ord.

Medvetandet sa...

Jag vet inte vad du förväntar dej för argument,men jag har åtminstone försökt åskådliggöra den del som säger att varje art har utvecklats så långt inom sitt eget livsområde.Vi är OLIKA utvecklade.Vi MÄNNISKOR kan naturligtvis INTE vara i besittning av "egenskaper" som BÄST hör hemma inom en DJUR el.insektsart där DERAS särskilda utvecklade egenskaper utgör livsbetingelser för dem och hör hemma.

Självklart finns det andra livsformer som så att säga kan te sig för oss överväldigande (du väljer att skriva"spöa oss")men de egenskaperna är specifikt anpassade efter den livsart där de betingelserna och egenskaperna är en livsförutsättning för dem och deras särskilda art och för DERAS överlevnad.

Det är INTE som JAG säger utan som NATUREN och LIVET SJÄLVT säger och förmedlar till oss!

Jag är inte den person som upphöjer mej och placerar mej på någon slags piedestal,om du förletts att tro något dylikt.

Jag återger bara i korta drag vad LIVET SJÄLVT förmedlar oss.

Det finns naturligtvis mycket mer att dryfta kring dessa spörsmål,men det känns lite opassande att göra det via ett utrymme som mest är begränsat till att göra enstakare korta kommentarer kring den blogg vi just nu uppehåller oss kring.

Detta ämne skulle mycket väl kunna framföras via VOF: s forum,så länge man nu bemöts av sunt och ärligt sanningssökande inivider,som inte brukar sig av svärdomsord och dylika skymfande angrepp,som tyvärr setts där i för onödigt hög utsträckning.

Med all vänlig framtoning i ärendets natur,

//Medvetandet

Hans Lundahl sa...

Evolution från art a til art b (hvare sig resten af art a dör ut eller består eller blir art c):

1 En mutation får (genom naturligt urval) genomslag inom en population, och tränger i denna ut ursprungliga genen. Eller ibland korsas två kromosomer, så att gener försvinna, fördubblas, byta plats, o s v.

2 Detta händer om och om igen.

3 Ngn million år sednare eller så ha skilnaderna kumulerats till icke korsningsbarhet mellan evt artidentisk afkomma af ursprungsarten och nya arten.

Funkar finfint under vissa förutsättningar:

a) att det faktiskt funnits organiskt lif sedan årmillioner

b) att antalet icke gener, utan kromosomer icke har ngn betydelse, eller att nya centromerer för kromosomklyfning vore enkla att fixa (skulle de extra centromererna ha uppkommit genom kromosomkorsning?), eller att alla kromosomtalsförändringar vore sammanslagningar, eller att fyra kromosomer af samma par (med kromosomtalsfel) skildes åt i två kromosompar. Bortsedt från okapi, evt möss, se vi ingen korsningsbarhet mellan varelser som ha ett par mer eller mindre kromosomer.

Acreator sa...

Man tager några molekyler, skakar om så de hakar i varandra o bildar aminosyror, skakar igen så de bildar proteiner. Sedan tar man några kväveföreningar skakar så de bildar DNA. Sedan låter man proteinerna få bekanta sig med DNA - detta tar en miljard år. Sedan börjar enzymerna dela DNA. Sedan skrivs DNA av till RNA. Sedan råkar en annan molekyl bildas, som sätter ihop små bitar till en lång proteinkedja. Sedan gör den så att ett membran bildas. Sedan får vi vänta en stund - sådär 3,5 miljarder år. Och vips dyker en människa upp. Inte bara en, utan två. Några hundratusen år senare är de sex miljarder. Och några vet precis hur allt gick till.

Jon sa...

Acreator har inte fattat vad evolutionsteorin beskriver ser jag.
Klassiskt "misstag" av kretinister.

Hans Lundahl sa...

Jon fattar intet ironie. Klassiskt misstag hos evolutionister.

l_johan_k sa...

Och Hans utgår fortfarande från att induktion är giltigt inom den kristna världsbilden.

Hans Lundahl sa...

ngn annan har (på engelska) uttryckt samma identifikation mellan atheism/materialism och verldens forskningsbarhet - med länk till gammal tråd

Hans Lundahl sa...

Here is on a cardinal difficulty for evolution

l_johan_k sa...

Hans, kan Gud utföra mirakler när, hur och var som helst?

Två val:

i) Gud är allsmäktig >> ingen induktion.
ii) Gud är inte allsmäktig >> ingen kristendom.

Det är bara att välja.

l_johan_k sa...

PS: Var är din positiva definition av ett mirakel? (Din svammel-artikel ger inte något svar).

Jon sa...

Ett tips Hans: När du kommer på nya "briljanta" bevis mot evolutionsteorin... ta dig först fem minuter och sök på talkorigins.org så slipper du göra bort dig igen... och igen... och igen...

För chansen att du är den första som tänkt tanken är minimal... att "beviset" inte är diskuterat på talkorigins likaså.

Ironie vet jag inte vad det är.

Hans Lundahl sa...

Eftersom du nu elskar talkorigins så högt - gör bort mig och länka till den artikel som ger de svar min google sökte men ej fann.

En gratis artikel om att Robertsonian fusion direkt observerats. Annat än i cancerbildning, en variant af Downs, eller som bakgrund till fertilitetsproblem.

Länken placeras lämpligen på sjelfva bloggen.

Vore jag för rädd för att göra bort mig, vore jag klart olämplig att spela pojken i kejsarens nya kläder.

Hans Lundahl sa...

Speciation observed. Talkorigins.

Link

LÅNG diskussion om speciesbegreppet.

Plus plantor (der speciering i viss mening är betydligt lättare) och flugor der olika "viljemässiga" eller "vanemässiga" hinder för parning räknats som speciering.

NADA om däggdjur der.

Hans Lundahl sa...

Lysande talkorigins artikel (bra att du intet vet hvad ironie är)

Hans Lundahl sa...

Ovanligt ärlig artikel om problemet - det var den jag började polemisera mot efter att ha sökt svar just der efter att ha läst Kent Hovinds artikel.

Gaf ett problem Kent Hovind intet hade tänkt på sjelf. Duktigt af evolutionister att GE oss kreationister argument.

Hans Lundahl sa...

johans dilemma faller på en teknikalitet i modal logik

länk, wiki:

ab esse ad posse valet consequentia
a non esse ad non posse non valet consequentia --- att Gud icke gör totalt oregelbundna saker hela tiden betyder icke att han vore ur stånd till det

a posse ad esse non valet consequentia
a non posse ad non esse valet consequentia

l_johan_k sa...

Hans, jag är inte intresserad av vad Gud gör.

Frågan är vad gud KAN göra.

Så, kan Gud utföra mirakler när, hur och var som helst?

Två val:

i) Gud är allsmäktig >> ingen induktion.
ii) Gud är inte allsmäktig >> ingen kristendom.

l_johan_k sa...

"att Gud icke gör totalt oregelbundna saker hela tiden betyder icke att han vore ur stånd till det"

Sug på den sista delen av meningen:
"betyder icke att han vore ur stånd till det"

Tack Hans för att du bekräftar den stora ontologiska och epistemiska osäkerhet ni kristna måste släpa på!

Hans Lundahl sa...

Du glömmer möjligheten:

Gud är allsmägtig och gör vanliga saker med en regelbundenhet som tillåter induktion, men gör en del ovanliga saker som ge induktionerna undantag. I båda fallen, d v s äfven regelbundenheter som ingå i induktionerna, utförs det mesta som händer så att de inblandade icke exakt skulle ha kunnat förutsätta det utifrån induktioner.

Den möjlighet vi betrakta som induktivt empiriskt bekräftadt faktum.

l_johan_k sa...

"Gud är allsmägtig och gör vanliga saker med en regelbundenhet som tillåter induktion, men gör en del ovanliga saker som ge induktionerna undantag."

Hur vet du att Gud endast gör "en del ovanliga saker"?

Är Han inte kapabel att utföra "ovanliga saker" när han vill?

Är Han inte allsmäktig?

Är du inte kristen?

Hans Lundahl sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Hans Lundahl sa...

Jag rekommenderar Z (bugar) att stoppa Johans spammande om hans dåliga logik med radering af föregående kommentar. Hvarpå äfven denna skulle bli öfverflödig att bevara.


"Hur vet du att Gud endast gör 'en del ovanliga saker'? Är Han inte kapabel att utföra 'ovanliga saker' när han vill?"


Antingen förvexlar Johan möjlighet med fakticitet - jfr a posse ad esse non valet consequentia - eller vetbarhet med nödvändighet. Men kontingenta fakta äro likafullt vetbara om de utspelas inför egnas eller andras eller, som i detta fall, hela verldens ögon. Att vanliga ting ske (hvilket alla kunna intyga) ändras icke af att den som ytterst gör dem kan göra ovanliga saker med (hvilket många kunna intyga).

Z sa...

Ska jobba ett tag till, ikväll få jag kolla upp dialogen er emellan för en eventuell sammanfattning av läget (-:

l_johan_k sa...

Hans, kan Gud utföra mirakler när, hur och var som helst?

l_johan_k sa...

...och en avstängning av mig vore helt i sin ordning.

Jag vill egentligen inte skita ner bloggen med dyl. tjat; men jag har lite svår för geocentriska fundamentalister...

Z sa...

Johan K, du är en av mina absolut ballaste bloggvänner. Så glöm att jag stänger av dig, hur nu något sådant skulle gå till.

Om du undrar så orkar jag inte argumentera mot Hans' geocentriska världsbild, eftersom jag tror att han skojar på sätt och vis, för att visa upp några debattpoänger.
När det gäller andra ämnen har jag lätt för att förstå Hans, men geocentriciteten och förnekandet av C-14-resultat hör milt sagt inte dit.

Hans Lundahl sa...

Z

1 jag sade intet ett ord om afstänga, utan om att radera ett tjatigt inlägg

2 du kollade mildt sagt intet upp hvad jag sagt på denna kommentarstråden ...

Z sa...

okej, Hans, jag ber om ursäkt för slarvet, men jag hade fördomar om vad er diskussion här ovan rörde sig om, med tanke på rubriken på inlägget (med ordet evolution)

mvh
/z

Ps. Du har inte talat om avstängning, jag fattar nu.

Hans Lundahl sa...

Och hvad jag sade om evolution handlade strikt om biologien deri, ej om dateringsmethoderna.

l_johan_k sa...

z, när du skriver så där får jag dåligt samvete.

Det är dock synd att Hans förpestar tillvaron här.

Skicka en kommentar

Sjung ut