19 apr. 2010

Vet ni vilken lag....

....som alla tänkta fysikaliska teorier och alla möjliga andra vetenskapliga hypoteser, obönhörligen behöver lyda under, alltså inte motsäga, för att överhuvudtaget kunna vara möjliga att ens börja diskutera möjligheterna kring?

5 kommentarer:

Johanna G sa...

Energilagarna? Strävan efter lägsta möjliga energi och största möjliga oordning?

Pekka S sa...

Identitenslagen?

Johan Karlsson sa...

Enligt Eddington var det termodynamikens 2:a huvudsats.

Z sa...

Johanna G har rätt och Johan K har rätt; det handlar om den sk entropi-lagen, termodynamikens huvudsats. Om att mer och mer oordning verkar ackumuleras med tiden.

Pekka S: Du kan ha rätt men: Identitetslagen kan kanske tolkas som upphävd i den lilla lilla världen, planckvärlden?

Tänkte att någon skulle svara: Logikens lagar.

Men även den s k distributiva lagen,
p och (q eller r) = (p och q) eller (p och r),
är tydligen upphävd, på plancknivå.

Z sa...

Skrev mest inlägget enär jag tänkte på det här lite dråpliga med entropilagens "förbannelse", med strumporna i lådan som går mot mer och mer oordning (entropi), om man inte hela tiden ser till att det inte blir så, dvs putsar på ordningen vid varje lådöppning, nästan, etc...Entropilagen är egentligen bara en statistisk princip, men en mäktig sådan! T o m relativitetsteorier och dylikt måste vara i överensstämmande med den.


Arthur Eddington:

“If someone points out to you that your pet theory of the universe is in disagreement with Maxwell’s equations – then so much the worse for Maxwell’s equations. If it is found to be contradicted by observation – well, these experimentalists do bungle things sometimes.

But if your theory is found to be against the second law of thermodynamics I can offer you no hope; there is nothing for it but to collapse in deepest humiliation.”

Skicka en kommentar

Sjung ut