5 aug. 2010

Vissa ser fyra streck, andra en kvadrat ?

Jag tror att jag återupptar bloggens huvudämne, om vetenskap och gudstro, ty det som verkade självklart för bara decennier sedan, att en del forskare, vetenskapsmän och uppfinnare har/hade en tro, verkar bortglömt idag. I alla fall enligt läsande på nätet.

Ur en hyfsat färsk recension på Under strecket:
Grundtanken är följande: när människor betraktar helheten av livet och verkligheten upplever vissa att allt upprätthålls av en närvarande Gud medan andra inte ser något transcendent. Hur är detta möjligt? Svaret enligt grundmönsterteorin är att den troende och den icke-troende organiserar sina erfarenheter på olika sätt – verkligheten ges olika gestaltning. Fyra streck som bildar en kvadrat kan ses som bara fyra streck, men också som en kvadrat. Just det faktum att strecken bildar en kvadrat – skapar en gestalt – innebär ett kunskapstillskott. Således finns en kunskapsgrund för teistens uppfattning att Gud existerar. Gestaltningen pekar för den troende mot en transcendent verklighet medan ateistens gestaltning i detta avseende är tom.

Kunde detta vara ett försonande drag, kanske? Att man ser samma former/färger, hör samma ljud/känner samma dofter; har samma sinnesintryck, men att vissa tolkar det hela med transcendens, och andra (dvs. icke-troende) som helt fristående.

6 kommentarer:

Daniel sa...

Jag vet att du inte öppet säger det, men det här är trots allt samma som när teister gärna ser på saken som att de ser något MER som ateister inte är förmögna att se. Och det är ju en argumentation som återkommer väldigt ofta. "Gudsgenen" som den ibland tar skepnad i är ju en klassiker i sammanhanget.

Jag kan lika gärna fortsätta resonemanget och säga att den som tycker sig se något mer i X läser in något utifrån önsketänkande.

Om jag "bara" ser ett träd - och du ser ett skapat träd - så kan kan jag hävda att jag vet varför du tror du ser ett skapat träd. Det blir lätt en barnslig diskussion tillslut - utan slut - just eftersom det på inget sätt i sig är en allmängiltig argumentation utan belägg. Dvs utan belägg för att en teist ser något annat än vad en ateist ser - så blir det ju bara ett påstående som helt enkelt bara kan bemötas med ett påstående i retur.

Och vem är det som glömt bort att det har funnits gott om troende vetenskapsmän? Är det samma personer som också glömmer bort normer och samhällsförändringar genom historien? Om jag fick en krona varje gång kristna påpekar att tex Newton/Galilei var kristen.. utan att sätta det i ett historiekritiskt perspektiv kring vad som hände folk som kallade sig ateister under renässansen så vore jag miljonär... ;)

Hans-Georg Lundahl sa...

Giordano Bruno som mycket tydligt uttryckte pantheism blef år 1600 bränd på ett bål.

Eftersom du nu tog upp Galileo, så http://o-x.fr/9cke = en débat om geocentrism från mitt inhopp slutet 60-talet comms - der det ofta missats att jag faktiskt anser http://o-x.fr/1po1 = en verklig eller flera verkliga månlandingar förenlig(a) med geocentrism.

PS, om du clickar på bilderna (mitt namn leder till meddelande på musikbloggen), blir notbladet för stort hos dig med? Kan det rättas till vid utskrift?

Z sa...

Daniel, bra inlägg, längre än mitt blogginlägg. Vill förklara att jag tänkte mig de troende vetenskapsmännen på 1900-talet, när man fick välja lite mer. Det stämmer att jag tycker mig se "mer" än du, om jag inte hade ansett min livssyn vara bättre än ateism, skulle jag gå över till agosticim/ateism, men samtidigt använde jag, för ateisters skull, ordet "fristående" på slutet, det klingar positivt med frihet.

RaptorJesus sa...

På samma sätt som en nyandlig person ser mer i ett foto än vad en skeptiker gör? På samma sätt som ett ljusfenomen tolkas som något mer än bara ett ljusfenomen, som en aura eller ett väsen?

Z sa...

RaptorJesus: Välkommen

Där har du en viss skillnad dock. Att tolka ett ljussken (Antar att du menar den typ av upplevt ljussken som skulle göra att man "ser" ifall det står en person bakom en svart tjock vägg, men som ingen lyckats visa att de kan ännu)
är inte samma sak som att se ett filosofiskt sammanhang mellan precis allt.

RaptorJesus sa...

Tack tack :) .

Jag syftade på de "orber", simpla ljusfenomen som ibland uppkommer i fotografier, som new age-troende gärna tolkar som indikationer på skyddsänglar/väsen/auror/whatnot. För mig låter det liknande att "tolka former/färger/ljud/dofter/sinnesintryck med transcendens". Man hittar helt enkelt på en egen mening bakom något fenomen man fascineras av, en mening som känns mysig och passar in i ens egna önskevärld.

Skicka en kommentar

Sjung ut