6 sep. 2010

Question for Hawking/Carroll, who say the universe can create itself from nothing


Under de senaste dagarna har det skrivits mycket om att Stephen Hawking, i sin nya bok, "The Grand Design" har gjort en eventuell Skapargud överflödig. Eftersom han menar att universum kan skapa sig självt, utifrån ingenting. Prof Sean Carroll förklarar här på ett pedagogiskt sätt vad Hawking avser (tror jag; har inte läst boken ännu). Skickade nyss iväg två små frågor till hans blogg:

Nice explanation of Hawking’s book, i think (haven’t read it yet), but I have two questions for Sean Carroll,
and i apologize for not having read all the comments here, and if this question is already posted above:


If the laws of quantum mechanics state that someting (space, time, mass) indeed can come from nothing:

1. Isn’t spontaneous quantum fluctuation about particles appearing within this universe, requiring a background?

2. So space has come to be, from no space, because of the quantum laws? But where did those laws apply when there weren’t any space? There wasn’t even a ‘where’?

Min invändning går alltså ut på att även om man säger att kvantmekaniken/m-teroin tillåter att någonting  (rummet, tiden etc) uppstår ur ingenting, och att allt som kan hända kommer att hända någon gång, så det var inte så konstigt att universum uppstod just vid den tidpunkten det uppstod, etc,
så får man väl fortfarande förklara var någonstans dessa kvantmekaniska lagar gällde, då det inte fanns något var/här/där överhuvudtaget.