29 okt. 2008

Vad man inte kan bevisa/motbevisa, men som ändå kan vara sant.

Den nystartade kristna tankesmedjan Clapham-institutet avslutar sin debattartikel i Borås Tidning, på följande sätt:
.
De andra pusselbitarna i den subatomära verkligheten förutsäger att Higgs partikel borde finnas där. Därför kan vi förvänta oss att den existerar även om ingen har sett den. Om denna slutsats gäller ”gudspartikeln”, torde den i än högre grad gälla Gud själv.

Jag tror att andemeningen är ungefär denna: "Det finns annat än Gudshypotesen som många människor anser är sant, och kan vara det, trots att inga bevis/motbevis finns, eller ens någonsin kan ges"

Synd att de i så fall använder Higgs-partikeln som liknelse.
(Förbundet Humanisterna tar fasta på detta och svarar direkt)

Tänker att Clapham-gänget missar en viktig poäng som de faktiskt kunde spela på om de resonerade lite mer kring begreppen och valde ett annat kort istället för Higgs-kortet. Här kommer mitt förslag:

Higgs-ets existens kan kanske motbevisas med någon metod, om det inte finns. Jag spånar och skojar lite här med följande scenario: man kan t ex kanske tänka sig att en helt ny typ av partikel kommer att hittas som med säkerhet fastställt inte kan existera samtidigt som ett Higgs-fält, eller nå't (kanske något för komiker, exempelvis Saturday Night Live, att skämta om i några sketcher (-: Skulle vara kul att se ).Med andra ord är Higgs-teorin med stor sannolikhet falsifierbar.

Men vad som INTE torde vara falsifierbart, om de vill jämföra med Guds-hypotesen, är att det kan finnas andra universa, som är oberoende av, och osynliga/oundersökningsbara från, vårt universum.

Även om det går hundratals år och man fortfarande inte kan se ett spår av något som i undersökningar tyder på ett multiversum, så kan vissa personer ändå hävda att det existerar, utan att de för den sakens skull måste ha fel. Forskare som är multiversum-anhängare kan hävda att det existerar enligt en matematisk/fysikalisk modell som vi ännu inte har tänkt på.

.
Image: Holmberg II / UGC 4305
Source:
http://gallery.spitzer.caltech.edu/Imagegallery/image.php?image_name=sig07-025
Author:NASA/JPL-Caltech/K. Gordon (Space Telescope Science Institute) and SINGS Team
This file is in the
public domain because it was created by NASA.

4 kommentarer:

Pekka S sa...

Intressanta tankar både i ditt inlägg och i debattartiklarna.

Såhär tänker dock jag - Om multiversumhypotesen är ofalsifierbar finns det ingen anledning att tro på den. Detta gäller för allt som är ofalsifierbart, eftersom sådana hypoteser varken kan bekräftas/stödjas eller motbevisas. Så är det i varje fall i vetenskaplig mening. Kanske kan man resonera annorlunda i filosofiska cirklar, vad vet jag...

Z sa...

Pekka S

Tack för din reflektion. Kanske var jag lite besserwisser när jag här försökte "hjälpa Clapham-institutet på traven", men jag tycker ändå att de har en poäng, fast de skjuter lite snett.

Förstår vad du menar med att inte ta ställning, eller alls tro på, det som inte är falsifierbart. Fysikern Cecilia Jarlskog resonerar så, enligt vad hon sade på ett föredrag.

Jag tänker dock att ett eventuellt annat universum ändå inte har någon inverkan på oss här, medan vi religiösa tror att Gud har detta, om man nu ska jämföra de två hypoteserna.

Pekka sa...

Om Gud nu finns och har inverkan på oss kanske den hypotesen går att testa i någon mening? Det anser i varje fall sådana som Victor Stenger och Richard Dawkins. Sådana gudshypoteser vore falsifierbara i någon mening, till skillnad från andra universa som inte påverkar oss.

Kan inte direkt se att Claphamgänget har någon vettig poäng.

Anonym sa...

Gud är aldrig falsifierbar! Dawkins och Stenger har fel! De missförstår Gudskonceptet. Man borde läsa lite teologi, då skulle man ha ett bättre vetande om vem Gud egentligen är. Vetenskap kan inte och kommer aldrig att svara på frågor om Gud, hur det än är utvecklat. Det är utanför dess applikationsområde. Det är såsom den klassiska mekaniken, som inte kan beskriva mikropartiklarnas rörelse, utan överger detta till kvantmekaniken. Samma sak gäller här. Vetenskap svarar på frågan hur och religion svarar på frågan varför. De koexisterar sinsemellan och kompletterar varandra, utan att gå in i varandras område. Det vore ju konstigt och fel om religionen skulle beskriva subatomära struktur; det är inte mindre konstigt och fel när vetenskap försöker beskriva, förklara och resonera kring övernaturliga fenomen, särskilt när det gäller Gud själv!

Skicka en kommentar

Sjung ut