8 nov. 2007

Tiondet - om kyrkoavgifter

Vissa pingstvänner och frikyrkliga tycker att det är konstigt att Katolska kyrkan och Svenska kyrkan har så låga avgifter som en enda procent av årsinkomsten, medan frikyrkorna oftast har 'tionde', 10 % av bruttot/nettot. Det står ju i bibeln, främst GT om tempelavgiften, tiondet.

Har funderat kring detta..... Hur menar ni att exempelvis KK borde göra med dem som inte har råd att betala något tionde, dvs t ex en ensamstående änka med fyra barn och lågt betalt, som inte har nog till kläder åt barnen? Hon kanske måste spara in på alla hundralappar (och ärligt talat: femtiolappar) som bara går att snåla in, och om hon inte betalar kommunalskatt, hamnar hon i fängelse. En ensamstående låginkomst-förälder kommer att spara in på allt som inte är olagligt, tror undertecknad.

Ska man uteslutas då? Vad är värst: Att få noll kronor av 10% eller hela avgiften på 1 % ?

* Påpekar än en gång att jag beundrar alla som, av egen vilja, pröjsar ett helt tionde! (Och i frikyrkor behöver man detta: man ska försörja pastorerna och deras familjer)

Det är bara det att det knappt nämns i Nya testamentet överhuvudtaget, utan allra mest som judarnas tempelavgift i GT. Vi lever i ett nytt förbund och behöver inte betala någon avgift till templet i Jerusalem.

Men mina läsare och frikyrkliga vänner tänker att kyrkan ju kunde ta över fler och fler samhälleliga funktioner, och det skulle väl vara helt ok, men då får vi bl a utarbeta ett system för folk som inte har kristen tro. I USA drivs många skolor/sjukhus av nunnor, munkar, men de kräver ändå inte tionde.

I Tyskland har man visst en hög kyrkoavgift: 6 %, tror jag
Detta går jag gärna med på, för de har inte så höga skatter för övrigt. Ja, inte som vi i alla fall.

* Har svårt att tänka mig en kyrka som utesluter dem som inte betalar tionde. Ett sådant samfund skulle nog inte vara så heltäckande utan som allra högst bli en ...tja MAX 10 % av befolkningen. Missbrukare och hemlösa skulle kanske inte klara av att vara med, till det priset.
Kan inte heller se kyrkan som någon som kräver pengar av människor: Det står lite långt från det jag förknippar Jesus med. Dessutom kan inte jag se att det någonstans står:

"Ingen kommer till mitt rike utan att betala tionde" Det verkar inte vara så centralt för frälsningen.

Mitt tips är istället följande uttalande från kyrkoherdar:
"Den som har råd och medel är välkommen att ge en tiondel av sin lön i kollekt. För andra räcker kyrkoavgiften"

12 kommentarer:

Rudie sa...

Z
Jag tror dKK var den som startade med tionde Norge. På 1000-tallet nån gong.
Ock jag tror det ble delt i tre like store deler. -En som gikk til de fattige, -en til presten og -en til kirken.

Men i dag har vi mye mer i skatt en bare tio prosent. Og skal man da i tillegg betale tio prosent mera, så blir det mye skatt.

Idag er sykehus mm, sosial og trygdeetaten innunder staten (ikke under kirken som det var i början).
Skatt vi betaler som går til fattige, syke, gamle, foreldreløse osv. går jo til Gud!
Og noe av skatten går til kirken. Da syns jeg det blir feil av de som krever 10 prosent i tillegg.

Johan Stenberg sa...

Även i Sverige var det så som Rudie beskriver (två tredjedelar till Kyrkan och en tredjedel till Staten, tror jag). Bönderna betalade ofta sitt tionde i ost. (Dag vet säkert mer om det).

Jag känner inte till något svenskt samfund som tvingar någon att betala tionde. I Pingst betalar man hur mycket eller lite man vill, och detsamma gäller nog för andra frikyrkor. Ingen frågar eller kontrollerar hur mycket man ger. Man kan ge 0% om man vill det, vilket är mindre än KKs tvingande skatt.

Att ha 1% som KK är väl helt ok. Var och en är ju fri att ge mer om man vill. Men den enskilde medlemmen tycker jag skall fundera på hur han/hon prioriterar. 10% tror jag kan vara ett bra utgångspunkt för de flesta som har jobb. I Urkyrkan gav man allt man ägde till Kyrkan - det är alltså 90% mer än tempelskatten!

En liten tanke kan ju gå till Jesu ord: den som inte lämnar allt han äger (+far och mor sa han väl också) är inte värdig att vara min lärjunge. (fritt ur minnet).

Z sa...

Precis, Johan

Man bör väl ge allt man har till Jesus. Men det kan ju vara till ett hem för hemlösa till exempel (Jesus är väl "en av de minsta"). Det måste alltså inte vara kyrkan. ;)

Johan Stenberg sa...

Jo, jag kan ju tillägga att man ofta säger "offer" istället för "kollekt" i frikyrkorna. Innebörden är väl att man inte bara skall ge av sitt överflöd, utan så det verkligen blir något man avstår ifrån.

För några är kanske 1% ett offer. För andra märks det inte alls.

Johan A. Stenberg sa...

Javisst, Z. Halva mitt givande går till ett samfundsoberoende projekt.

Z sa...

Rudie Egentligen vill jag peka på just det som du skriver:

" Skatt vi betaler som går til fattige, syke, gamle, foreldreløse osv. går jo til Gud!"

Doktorn sa...

Vill bara hålla med Z som i sitt inlägg upplyser om tiondebudets svaga nytestamentliga stöd.

Även de som med hänvisning till GT:s sista bok (Malaki) anser att den som inte betalar tionde "rövar från Gud", kan nog hålla med om att sabbatsbudet är ett mer centralt bud i GT än tiondebudet, ty dels är sabbatsbudet ett av tio Guds bud, dels antyds det redan i själva skapelseberättelsen.

Således verkar det märkligt att tolka tiondebudet bokstavligt samtidigt som man tolkar (det viktigare) sabbatsbudet symboliskt.

Ett sätt att bli konsekvent är att både betala tionde och att börja hålla sabbaten (fredag-lördag), men bättre är, tycker jag, att tolka båda buden symboliskt.

Z sa...

"....att sabbatsbudet är ett mer centralt bud i GT än tiondebudet"

Tack, Doktorn. Det visste jag inte ens. :)

Aneht sa...

Jag tror på ordet om att ge utan olust eller tvång, för ''Gud älskar en glad givare. 2 kor.8:7
Det är en välsignelse att ge. Det finns ju också ett ord som säger att det du sår skördar du också. Tror att Gud ser till hjärtat. Tänk på änkan, inte hade hon så mycket att ge men hon gav allt. Önskar jag hade en sån kärlek till Gud.
God Bless!
Mvh aneht

Anonym sa...

Lagen om tiondet är knutet till templet och sjuårscykeln av år med sabbatsåret som friår, men tiondegivande som en princip är urgammal från före Abrahams tid. Lagen om tionde är komplicerad och enligt 5 Mos.14:22-29 kan man använda en del av tiondet till en resa till jerusalem och göra en brakfest där inför Herrens ansikte. Man rekomenderas att köpa starka drycker och vad man för övrigt vill ha.
Hur många predikningar har ni hört om denna text?
Tiondendet har blivit något som passar penningslukande och penningbehövande kyrkor och ministries som hand i handske. När det gäller tiondet är man inte det minsta orolig för att vara "lagisk". Orsaken varför det inte uppmanas mer än någon enstaka text av Jesus att ge tionde, är att tempelgudstjänsten var intakt och tiondet skulle ges dit. Till ickejudar uppmanar Paulus att ge med glädje av hjärtat. Att viu i Nya förbundet skall ge allt, är nonsenssnack. Vad skall vi då leva av? Tio i bibeln representerar helheten, så ger man tionde är det som att man gett allt. Låt inte penninghungriga privata ministries få dina surt frövärvade pengar!!

Anonym sa...

Tiondet kan ges på många sett. T.ex. jobba inom vården med "underlön" på ca 20-30%! Det motsvarar tiondegivade för hela familjen.

Z sa...

Anonym: Good point

Skicka en kommentar

Sjung ut