13 juni 2008

Vad menas med 'liberal' egentligen?

Några oroliga frågor till bloggare, läsare och riksdagsledamöter
(Ni som fått nog av ämnet får helt enkelt blunda! ;))


1. Vad betyder ordet 'liberal' (i politisk mening)?

2. Kan en liberal regering med trovärdigheten i behåll besluta om myndigheters avlyssning av mobilsamtal och mail-trafik, när som helst utan domstolsbeslut?

3. Vad tycker regeringen/riksdagen om att man i speciellt vänsterdiktaturer öppnar och läser brev på postterminalerna? Där man ju ofta inte har någon brevhemlighet, fenomenet som vi åtnjuter fram till tisdag
(edit: till onsdag; beslutet skjuts fram en dag, kanske pga att talarlistan blev för lång)?

4. Tror ni att vi kommer kunna behålla den religionsfrihet och åsiktsfrihet vi har i landet (klassiska kännetecken för liberalism), om vi inte kan gå säkra för avlyssning?

(Det är rätt mycket text på internet som ser ordentligt suspekt ut vid första anblick, då man inte förstår sammanhanget)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dagen, Dagen: Förslag: Staten ska kunna läsa dina mail
Emanuel: Dagen hade inte skrivit om FRA om det inte vore för bloggarna , SvD om bloggbävningen, SvD om FRAs redan igångsatta olagliga avlyssning

Wikipedia:"Liberalism (av latin liber, fri) är en politisk ideologi och ekonomisk åskådning som arbetar för individens frihet i relation till staten samtidigt som den efter sociala reformer vill ge större utrymme för medborgarnas möjligheter att utvecklas. Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition.

Gemensamt för alla liberaler är dock att man värderar individualism och frihet högt. De allra flesta liberaler betonar även värdet av mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati."


Ett axplock från mina buddies i denna fråga:
Joshen: Förre SÄPO-chefen - en foliehatt?,
Opassande: 4 dagar kvar tills riksdagen kan stå upp för det svenska folket
Rosetta Sten: Raklöddret anfaller


Tog tidigare upp problematiken, och ber om ert överseende för att jag dryftar saken ännu en gång; det blir trots allt riksdagsbeslut om endast fyra dagar och jag tänker här i första hand på religionsfriheten. Ni får väl helt enkelt klaga på mig i kommentarraderna ;)

10 kommentarer:

Johan Stenberg sa...

För att bättre kunna förstå din oro; hur tänker du dig att den fromme religionsutövaren skulle få sin trosfrihet kränkt? Känner du till något exempel, tex från USA, där myndighetspersoner har hindrat from religionsutövning som konsekvens av elektroniskt underrättelsearbete?

Min personliga bedömning är att yttrandefriheten och religionsfriheten har en ohotad framtid i hela västvärlden.

Z sa...

"Känner du till något exempel, tex från USA, där myndighetspersoner har hindrat from religionsutövning som konsekvens av elektroniskt underrättelsearbete?"

Nej, inte från USA, men om man nu låter hela saken bero på den FRA-anställde, utan klara direktiv om vilka sökord som eftersöks; tror du inte att detta kan missbrukas då?

Och tror du att sådant kommer ut och att personen får reda på varför han/hon inte fått en viss anställning, etc? Får arbetsgivare beställa info från FRA, t ex för att få reda på vilken livsåskådning en viss person har?
Är det reglerat på något sätt? Finns det några garantier för att detta inte kommer att ske?

Önskar jag var lika optimistisk som du, angående yttrandefriheten

averater sa...

exempel från just usa men inte just religion utan politik: deras kommunisthets under kalla kriget.

Johan Stenberg sa...

Ganska kul länk: http://www.youtube.com/watch?v=r_l_JVk5tjI

Det skall bli spännande att se hur omröstningen går!

Anonym sa...

Spännande är nog inte ett ord jag skulle vilja använda om omröstningen. Ödesmättat är nog mer min känsla. Staten måste regleras av såväl civil som moralisk lag, annars är vägen till totalitarism helt öppen. Denna lag är inte värdig Sverige. Det finns tidigare regeringar som använt den demokratiska gången för att långsamt skjuta över allt mer makt till staten. Det slutade med världskrig...

Staten ska tjäna medborgarna och i enlighet med Kyrkans lära om subsidiaritetsprincipen så går detta långt utöver statens befogenheter.

Må vår moder Maria och alla martyrer i Kyrkans historia be för oss inför Gud.

Z sa...

averater
Word

Johan S
Jo, den var rätt skojig ;)

Hilaron
Instämmer i din bön.

Länkar till subsidiaritets-principen enl. wikipedia

Samt:
" Vad innebär subsidiaritetsprincipen?

Denna princip innebär att en sammanslutning på ett högre plan inte skall åta sig en uppgift som angår en sammanslutning på ett lägre plan och på detta sätt beröva denna dess kompetens,

utan hellre understödja den om så skulle visa sig nödvändigt."

(Katolska Kyrkans katekes 1883-1885, 1894)

Kaffepaus sa...

Problemet är att Sverige inte har någon reell maktdelning, och därför är ett sådant här lagförslag helt livsfarligt.

Först - inför en författning värd namnet, det vill säga skyddar medborgaren från övergrepp av staten. Sedan en författningsdomstol som kan stoppa lagar vilka strider mot sagda författning. Vidare skulle jag gärna se att riksdagen återfick/tog sin ställning som lagstiftare och inte bara agerar röstboskap åt sittande regering, liberal eller icke.

Det (o)lustiga är att det är sossarna som drivit fram förslaget precis som det är utformat (det kanske till och med var ännu värre i Bodströms utförande) och att de nu tvår sina händer när borgarna skall driva igenom den... Jag förstår det bara inte. Lagen är ju dessutom helt meningslös för sitt syfte - att skydda medborgarna från yttre (och inre) hot. Lovvärt och nödvändigt i sig, men i denna form helt groteskt och farligt.

Regeringen borde inse att de har lagt fram en dålig proposition, ta tillbaka den och skriva om den.

Men först en ny författning.

Hoppas verkligen bönerna hörs!

Kaffepaus sa...

Som varande "äkta" liberal blir man ju inte glad av att ha en sådan här "liberal" regering...

Liberal är inget annat, och kan inte var något annat, än den traditionella ism som alltid sätter individens okränkbara människovärde före kollektivets intressen, välfärd, nycker och dekadens.

Det är den innersta kärnan.

Vad gäller religionsfriheten tror jag inte den är hotad i landet av detta förslag i första hand. Däremot har vi satt oss på ett sluttande plan, där fler och fler uppgifter om medborgarna kommer hämtas in via FRA. Önskemålen kommer börja hagla in från diverse myndigheter och förr eller senare realiseras de.

Johan Stenberg sa...

Kaffepaus. "Problemet är att Sverige inte har någon reell maktdelning".

---Där sa du ett sanningens ord! Vi behöver en författningsdomstol! Det är ju i sig en mycket viktigare fråga än FRA-frågan... varför är det inga goda liberaler som driver den frågan?

Z sa...

Kaffepaus

"Däremot har vi satt oss på ett sluttande plan, där fler och fler uppgifter om medborgarna kommer hämtas in via FRA. Önskemålen kommer börja hagla in från diverse myndigheter och förr eller senare realiseras de."

That's the problem, Kaffepaus. (Och Johan)

Det är inte bara FRA som kommer att läsa informationen, utan även andra myndigheter (och företag).

Så länge vi inte har någon författningsdomstol som ser till att grundlagarna följs,

så kan vi omöjligen införa någon avlyssning.

Jag tror som sagt i hög grad att religionsfriheten är hotad, men det märker inte vi nu, för vi är inte muslimer. Fråga dem om konton som blivit frysta och pilgrimsresor som hindrats pga 'tips' och stopp vid flyget.

Och så har vi ingen släkt att kommunicera med (eller affärer med) i Ryssland/Tjetjenien, eller andra områden som försvaret vill ha extra benhård koll på.

Det är ju "bara" andra människor som drabbas i första hand. Är det ok?, kan man fråga sig.

Skicka en kommentar

Sjung ut