24 apr. 2008

Artikeltips: "Religion, den resandes ensak?"

Läs med fördel denna reflektion kring kravet på att religionen ska vara en privatsak (obs: förtydligande: författaren förespråkar religionsfrihet): http://signum.se/signum/template.php?page=read&id=3767

Saxar två små citat. Slit dem med hälsan:


Första utdraget, straight to the point:

* " Formuleringen att religion är en privatsak var en reaktion på tidigare förslag (inspirerade av den marxistiska religionskritiken) att förbjuda all religiös verksamhet som ett led i revolutionen. Lenin kommenterade senare denna princip och i en helt annan kontext. Han menade att religion inte ska bekämpas offentligt, eftersom den då blir mer attraktiv. Statens kamp mot religionen, folkets opium, får dock ingalunda vara någon privatsak utan är en högst offentlig angelägenhet. Kampen måste ske med mer subtila medel än förbud:

”Vi måste bekämpa religionen. Det är ABC i all materialism, och följaktligen i marxismen. Men vi stannar inte vid ABC. Marxismen går vidare. Den säger: vi måste veta hur vi ska bekämpa religionen, och för att kunna göra det måste vi förklara källan till tron och religionen bland massorna på ett materialistiskt sätt”
(”Arbetarpartiets inställning till religionen”, Samlade skrifter, 15, 402 ff. Moskva 1973). "

Och avslutningen:

* "Att religion blir en ren privatsak är alla diktatorers önskedröm. Varför skulle annars alla totalitära system genast vilja ha totalkontroll över trossamfunden?"

5 kommentarer:

Johan Stenberg sa...

Bra skrivet!

Jag lade också märke till att statsrådet Carlgren hade skrivit en artikel i samma nummer. Det kanske är värt sina 310 kr per år att prenumerera.

Pekka S sa...

Håller med Piltz. Religiösa har precis samma rätt att propagera för sina värderingar och åsikter som alla andra. Om andra, t ex Humanisterna, inte håller med om åsikterna så man öppet debattera frågorna.

Anonym sa...

Privat kan inte religionen vara - däremot personlig i gemenskap med andra, enligt mitt menande.

//ninni

Z sa...

Johan S Läste faktiskt miljöminister Carlgrens artikel. Tänkte först fördomsfullt: Åh, nej, ännu en artikel i kändis-svåger-anda,
där en kändis (helst politiker eller professor), så fort han/hon konverterat till katolicismen, genast får katolska media som sitt språkrör.

Men tji fick jag denna gång: Det var en riktig guldartikel, med resonemang kring en hållbar framtidsutveckling för barnbarnen, skapelsen, samt som behandlade människans möjlighet att handla moraliskt. Välskriven, tyckte jag.

Pekka S, Ninni
ja, det är ju lite svårt att hålla tyst om den livssyn/filosofi som man som individ finner vara den rätta.
Lite som med politiska åsikter: varför ska man inte få delge dem?

Att förbjuda religiös verksamhet överlag är lite som att förbjuda en viss ekonomisk politik.

Anonym sa...

Javisst vill man delge och även ta emot från andra för att utveckla och fördjupa sin egen.
Utan utveckling är den inte så levande, om man frågar mig.

//ninni

Skicka en kommentar

Sjung ut