5 okt. 2007

Räcker Gudstro om man vill kalla sig kristen?

Om någon för ett år sedan hade frågat mig vad en kristen är, så hade jag helt klart svarat:
en som tror på det som står i niceanska trosbekännelsen: jag känner att den är källan till ekumeniken, någonting vi kan samlas kring, som klassiskt kristna. Andra skulle jag då inte kalla för kristna. Sorry, KG Hammar, vi har olika definitioner. ;) I den niceanska bekännelsen fastslås Guds treenighet, samt att Jesus är född på jorden av en jungfru och uppstånden från det döda.

Men nu har jag börjat fundera på hur man ska göra. Vad är ekumenik, egentligen?

På bloggen De Heligas Samfund, finns det många engagerade debattörer, som inte tror på treenighetsbilden av Gud. Dessa tror på Jesus (Som en sorts gud/gudsbild, ängel/mer än människa, eller andra varianter) och vill, som jag har förstått det, också kalla sig för kristna.
Det har jag förstått i och med reaktionerna på mitt inlägg om Treenigheten. Jag hoppas att mer bevandrade vill ta över diskussionen där :)

Några som verkligen inte tror på treenigheten, är Jehovas vittnen, t ex, och kanske även mormoner, samt en hel del frikyrkliga, har jag nu förstått.
Och så finns några som kalla sig
'Oneness Apostolic!, eller
'Apostolisk Pingst' som verkar mena att Fadern, Sonen & Helige Anden är en enda: Gud kom till jorden, och flög upp igen, ingen väntade på Jesus där uppe, eftersom han själv, även till person, är samma som Fadern.

Nyfiken i en strut:
Tycker ni att förre svenske ärkebiskopen KG Hammar har rätt i att det räcker med att tro på Gud för att man ska kunna kalla sig kristen?

OBS
KG har INTE sagt detta rakt ut i media, utan på en Filosoficirkel-afton i Lund i våras, som svar på en rak fråga från en man i publiken.
Frågan löd:"Vad krävs då för att få kallas kristen?" varpå KG svarade: "Ja.....det räcker att man tror....på Gud."
Om jag minns rätt.
.
.
Fotnot
NICAEA, (det som katolska kyrkan, lutherska, ortodoxa, anglikanska och största delen av pingstkyrkan samlas kring):
.
"Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
.
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfru Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;
.
och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna,
.
och på en enda, helig (katolsk eller allmän)och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.


Blog reactions to this post:
Tro ska man göra i kyrkan? (Everyday life)

32 kommentarer:

Anonym sa...

DU ÄR KRISTEN DET ÄR EJ ORD

LÄS DOREEN IRVINES BOK

UR SATANS GREPP

MINA ÖGON ÖPPNADES NÄR JAG LÄSTE

NI MÅSTE BARA GE KOMMENTATRER
TILL DENNA BOK

Z sa...

Anonym Välkommen!

Vad sägs om att kalla dig för någonting annat än Anonym, ett nickname t ex.

Jag har så många kommentatorer som "heter" 'Anonym'
;)

Daniel sa...

Svår fråga. Tack för att du ställer den!
'
Har haft liknande diskussioner med broder Tuve...
'
Å ena sidan - vem kan inte 'skriva under' den niceanska trosbekännelsen? Den är ju ganska 'bred'. Å andra ser vi inga andra krav i Nya Testamentet än att 'åkalla Herrens namn':
'
"Apg 2:21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst."
'
Vidare predikar Petrus vidare till dem som drabbats av 'syndanöd':
'
"
Apg 2:37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?"
'
Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.
'
Apg 2:39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar."
'
En sak jag är säker på är att ingen lära har ställt till med så mycket problem som läran om treenigheten. D.v.s. det finns en risk att treenighetsLÄRAN är ett enda mänskligt försök att förklara Gudomens mysterium. Muhammed var en av dem som blev mycker förvillad av hur Gud kan vara en men ändå tre. Många andra exempel finnes.
'
Således är jag emot att ta med tro på treenighetsläran som ett krav för frälsning. Speciellt som om lärljungarnas praktiska exempel i apg visar att 'det räcker' med att åkalla Herrens namn....
'

Var välsignad i allt + läs dagens bloggpredikan :-)
'
mvh
Daniel

Daniel igen sa...

P.s. V.g. din kommentar "Och så finns några som kalla sig
'Oneness Apostolic!, eller
'Apostolisk Pingst' som verkar mena att Fadern, Sonen & Helige Anden är en enda: Gud kom till jorden, och flög upp igen, ingen väntade på Jesus där uppe, eftersom han själv, även till person, är samma som Fadern."
'
Denna del av pingströrelsen fick aldrig fäste i Sverige/Skandinavien. Azua Street väckelsen som vi pingstvänner ofta hänvisar till delade sig just över denna svåra fråga om treenighetens vara eller icke vara. Från nord till sydamerika och i många andra länder finns det en stor del 'Oneness Apostolic' kristna. De menar att En Gud uppenbarat sig i tre skepnader, ungefär på samma sätt som Gud uppenbarade sig i den brinnande busken, eldstoden på natten under ökenvandringen och molnstoden på dagen, uppenbarade sig en och samma Gud i Jesu och senare i den Helige Ande.
'
Har haft många och långa diskussioner kring detta och kommit fram till att i slutändan är det inte så stor skillnad...
'
mvh
Daniel

Anonym sa...

celesteskolan rek

doreen irvines bok

ur satans grepp

det var vår kommentar

Z sa...

Japp, ska kolla in bloggpredikan :)

Tror du att det är vanligare bland pingstvänner och i frikyrkor, att man inte tro på nicaea-bekännelsens ord? Dvs Treenighetsläran?

Apropå vad som gör en frälst så tänker jag på stället där Jesus ställer dem som hjälpt fattiga och behövande till höger om sig, och de andra till vänster:

Där känns det nästan som att det skulle räcka att vara god och hjälpsam mot fattiga och sjuka, eftersom han jämför sig med dem.
Vet inte.

Samtidigt har jag svårt för att tänka på annat sätt än treenighetsläran.
'Uteslutningsmetoden' säger mig att den måste vara rätt.....

Bless you :) :)

Tuve sa...

Daniel
Du kan naturligtvis inte ställas till svars för oneness apostolic, men en fråga kanske du kan svara på. Vet du hur de resonerar kring Jesu dop. Då var ju Jesus närvarande samtidigt som Anden. Om det nu är en Gud hela tiden som bara manifesterar sig olika, så måste de också mena att han kan manifestera sig i olika gestalter på samma tid och plats, antar jag (i o f sig inget konstigt för en allsmäktig Gud, men ändå).

Allt gott!

Daniel sa...

Z: "Tror du att det är vanligare bland pingstvänner och i frikyrkor, att man inte tro på nicaea-bekännelsens ord? Dvs Treenighetsläran?"
'
Som sagt, MÅNGA rörelser har 'kört fast' på denna fråga om vem Gud är och relationen mellan Fader, Son & helig Ande.
'
Jehovas Vittnen, Adventisterna, Oneness Pentecostals, Muhammed/Islam (om man får ta med dem i sammanhanget)...
'
Men, min egen erfarenhet är begränsad till min kontakt med Oneness rörelsen i USA och Mexico. Har arbetat 'i båda läger'. I USA har dessa två rörelser mer eller mindre försonats med varandra med undtantag av UPC (United Pentecostal Church) som har kvar pingströrelsens tidiga regler om hur män och kvinnor skall klä sig, TV förbud m.m. vilket gör dem svåra att samarbeta med....
'
Generellt sett, ännu en gång speciellt i Skandinavien & kanske hela Europa är det få som vågar eller vill ifrågasätta treenighetsläran. Predikanter inom svenska pingströrelsen som gör det åker per automatik ut med huvudet före.
'
Håller f.n. på att försöka greppa om messianska föreningens treeinghets lära. De 'erkänner' liksom Oneness Pingstvännerna inte heller denna lära men, har en annan syn på vem Jesus är. Har inte studerat klart och vågar därför inte uttala mig om vad de egentligen tror.
'
Som missionär i Mexico blev det ofta långa bilresor med andra missionärer. (Ibland körde vi non stop i 24 timmar). Då var treenighetsläran ett favo ämne eftersom den kan fylla ut ett antal timmars diskussioner. Har suttit uppe hela nätter utöver dessa bilresor och diskuterat den :-)
'
Var välsignad i ALLT!

'
Daniel

Anonym sa...

Nej det räcker inte med att tro på Gud för att vara kristen. Muslimer säger sig tro på Gud men de vill inte och är inte kristna för det.

Kristen har med tro på Kristus att göra.

z sa...

Precis, Nineve,
man hör på ordet att har med tron på Kristus att göra, men vad tror man om denne Kristus?
Vem är han?
Det verkar vara där det skiljer sig i många fall.

En mormon/ett J.Vittne skulle ju beskriva det som att han/hon TROR på Kristus, dvs sin egen tolkning av vad Han sagt.

Daniel sa...

Tuve: Såg inte din kommentar förrän nu... "Vet du hur de resonerar kring Jesu dop." Denna fråga + många andra blir givetvis ett frågetecken för denna typ av troende. Även t.e.x. när Jesus hängde på korset. Om Jesus verkligen ÄR Jehova kommen i köttet så förefaller det ju som om han talar med sig själv o.s.v.
'
Hur som helst brukar de svara på frågan ungefär som du själv gjorde. D.v.s. om Gud är omnipresent så finns inga hinder för att han talar simultant genom olika 'kanaler' samtidigt. Det blir ju givetvis lite konstigt resonemang. Har själv grubblat mycket över detta och finner vissa områden som är spännande att gräva i v.g. detta.
'
Vid minst två tillfällen identifierade sig Jesus med samme 'Jag Är' som Gud uppenbarade sig som för Moses i den brinnande busken.
'
"Joh 8:58 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till."
'
"Joh 8:59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen."
'
Att Judarna ville stena Jesus vid detta tillfälle var ju att han identifierade sig med 'Jag Är' vilket var hädelse i deras ögon.
'
Jesus kallade sig ännu en gång 'Jag Är' i:
'
Joh 18:4 Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och sade till dem: "Vem söker ni?"
Joh 18:5 De svarade: "Jesus från Nasaret." Han sade till dem: ::::"Jag Är".:::: Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom.
Joh 18:6 När Jesus sade till dem: ::::Jag Är::::, vek de tillbaka och föll till marken.
'
I 1 Tim 3:16 står det:
'
"Avsnitt Text
1 Tim 3:16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten."
'
"Han, blev uppenbarad i köttet" är både i engelska bibeln och äldre svenska översättningar översatt med GUD blev uppenbarad i köttet" (Eng King James; God was manifest in the flesh..."
'
Finns många fler bibelställen som tyder på att Gud uppenbarade sig i Jesus.
'
Kanske tolkar de 'bara' Niceanska bekännelsen bokstavligen "Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, ::::av samma väsen som Fadern::::"
'
Summa sumarium kan jag bara instämma med "Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet" D.v.s. den Gud vi tjänar är som en djup brunn som aldrig tar slut. Många av våra frågetecken får vi kanske klarhet i på andra sidan pärleporten :-)
'
mvh
Daniel

Anonym sa...

GUD I KRISTUS
HELIG TEXT FÖRKLARAR HELIG TEXT


JN 13:31 Och när han hade gått ut, sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.JN 13:32 Är nu Gud förhärligad i honom, så skall ock Gud förhärliga honom i sig själv, och han skall snart förhärliga honom.

LÄS MER PRINTA UT


http://vardagsmirakler.blogspot.com/2007/07/jn-11-det-gudomliga-ordets.html


http://vardagsmirakler.blogspot.com/

mvh celesteskolan

Rudie sa...

Til og med Jehovas vitner kaller seg kristne. Men hvem som vil bli frelst, det er vel litt farlig å vurdere, fordi vi kan jo ikke se inn i hjertet om Jesus bor der.

Men den katolske kirke har gjort seg opp en mening!

Hvem blir frelst?

+ Farligst ser det ut til å være for katolikker som kun forholder seg til kristendommen i det ytre og ikke i hjertet.
+ Uten navns nevnelse blir protestantiske kirkesamfunn nevnt og sett på som veier til frelse.
Guds frelsesplan innbefatter også ikke-kristne som tror på og tilber Gud.
+ Men også de som ikke er kommet frem til klar gudserkjennelse, men som gjennom skygger og billeder søker den ukjente Gud - og under nådens impulser prøver å gjennomføre hans vilje slik de erkjenner den ved sin samvittighet - kan nå frem til den evige frelse.
+ Og det guddommelige Forsyn vil ikke nekte den nødvendige hjelp til frelse til dem som ikke har hatt muligheter til å nå frem til en bevisst gudserkjennelse, men som, for visst, ikke uten Guds nåde, strever for å leve rett. Alt det gode og sanne som finnes hos disse, blir av Kirken betraktet som tilløp til evangeliet og en gave fra ham som opplyser hvert menneske for at det til slutt skal eie livet. http://www.katolsk.no/artikler/nonkat.htm

Thomas sa...

Vill bara kommentera till Daniel att även om det är sant att det finns enskilda adventister som förnekar treenigheten så är tron på densamma ändå något som majoriteten bekänner samt en del av samfundets trosbekännelse.

Dag Selander sa...

* SVAR: Nej.
* Varför?
* SVAR: Många religioner "tror på Gud". KG Hammar så lundensare och granne han är till bloggen, så är han nog ute och cyklar.
~~
Fotnot: Se Tro & Tänk om SVAR från 1.emergent 2.evangelical 3.fundamentalist
[Jag fallewr under kategori Nr 3, enligt den Cartoonen]

Z sa...

Till alla:
Jag måste understryka det jag glömde att säga:
KG Hammar har inte sagt det jag skrev rakt ut i media,
utan på en filosofi-cirkelkväll i våras i Lund, som svar på en rak fråga från en man i publiken. Frågan löd:
"Vad krävs då för att få kallas kristen?"
varpå KG svarade:
"Ja.....det räcker att man tror....på Gud."

Anonym sa...

JN 14:1 "Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.


VAD MENAS

mvh celesteskolan

Anonym sa...

JESUS FÖRLÅT MIG MINA SYNDER ---- DU VET ALLT ---- JAG VILL KÄNNA DEN HELIGE ANDEN I JESU KRISTI NAMN FÖRLÅT MIG

ROM 10:9 Ty om du med din mun bekänner---- Jesus vara Herre----- och i ditt hjärta tror------ att Gud har uppväckt honom från de döda,-------- då bliver du frälst

.ROM 10:10 Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig-------, och genom munnens bekännelse bliver man frälst. vänta ----- in närvaron ------ vänta in tankeingivelsen ------ anden vittnar med din ande ---skriv ner de tankar du får ----- njut av kärlekskänslan----- en börda har släppt ----- du
har fått dina synder förlåtna genom jesu blod

om man känner detta allt väl
gått från död till liv
joh 5:24
mvh c

Anonym sa...

mitt tips

http://jesus-jesus-jesus-jesus.blogspot.com/2007/06/mitt-tips-prova-och-njut-ls-p-kvllen-nr.html

mvh c

X sa...

Utifrån rubriken skulle jag säga nej. Därför att kristna är inte ensamma i världen med en "Gudstro". Det unika med Kristendomen är att man tror att Guds son blev människa, dog och uppstod för vår frälsnings skull. Muslimerna ser Jesus som en stor profet, men är inte kristna. Judarna hade det inte svårt att se Jesus som en profet, men det var när han hävdade att han var Guds son som de ansåg att han hädade.

z sa...

X
Helt rätt, men de som främst tror på Jesu ord i bibeln, men inte att han är Gud, vad ska man kalla dem?
De vill gärna bli kallade kristna.
Jesustroende?

X sa...

Z,
Personligen ser jag det som svårt att tro på Jesu ord och sedan avvisa honom som Gud.
Antingen är han
1. Gud (bl a använder han sig av det vanliga namnet på Gud Jahve- Jag Är i ett av sina tal) eller så blir han
2. en halvgud av något slag (vad skall man annars referera en människa som hävdar att han är Guds son?)

Jesustroende är inte särskilt övertygande. Jag föreslår att de själva får hitta på ett namn, som förklarar deras tro.

Anonym sa...

hoppas denna adress funkar

mvh c

http://religion-vardagsmirakler.blogspot.com/2007/10/predikningar.html


om ej funkar

http://celestes-arkiv.blogspot.com/2007/08/att-se-fadern-via-heliga-texter.htmlgå till de platser där den allsmäktige Guden (joh 17:3) uppenbarade sig för

abraham 1 mose 17:22
jakob 1mose 35:13

så här enligt Guds ord

förstå Israel är ett heligt land
och vi hedningar är barn i Kristus
barn är motsträviga

http://celestes-arkiv.blogspot.com/2007/08/herren-i-en-molnstod.htmlhttp://celestes-arkiv.blogspot.com/2007/08/mnniskosonen-infr-fadern-israels-gud.htmlhttp://celestes-arkiv.blogspot.com/2007/07/israels-gud.htmlförstå var sedan barmhärtig

min önskan är att få se dessa platser i Israel

mvh Holger broder i Kristus

Anonym sa...

nytt försök

http://religion-vardagsmirakler.blogspot.com/2007/10/predikningar.html

mvh c

Z sa...

X
jag har också svårt för det där med "halvgud"teorier

Vad tycker du att de ska kalla sig?

Anonym sa...

if you want

förklara vad menas med ordet GUD

alltså vad innefattas i ordet GUD för Z och X

alltså när man säger GUD bor i en människa vad innefattas
i det ordet för Z och X


hur bor GUD i Z och X
när känner Z och X GUD

och varför kan man inte känna GUD jämt
ex depression ilska ordstrider
var bor GUD då har GUD tillfälligt flytt fältet

eller ännu spetsigare hur gör man för att känna GUD jämt och ständigt det vore ju det optimala

mvh c

Z sa...

Celesteskolan

Jo, det här med att gud bor i varje människa, känner jag har blivit ett problematiskt begrepp. Vad sägs om: Gud älskar alla människor? istället.

Visst är det så att den Helige Ande (Gud) bor i oss, men alltså, att förklara hur det går till kan jag inte för jag kan inte definiera vad Gud är (förutom att han är Vägen, Sanningen och Livet :) )

Anselm kallar Honom:
Det Högsta Tänkbara Väsenet

Anonym sa...

varför känner man GUD i lovsång
men man somnar i torr predikan
vad är the difference

för att inte tala om när man konfirmerade sig

mvh c


kan det vara så att om man ständigt ger ut villkorslös kärlek ständigt har förlåtande sinnelag att man då ständigt känner GUD

men varför var då mose livrädd
för GUD I TÖRNBUSKEN
johannes föll som död ner
joh upp 1
johannes hade ju känt jesus hela livet

med andra ord varför är vi inte livrädda

mvh c

Z sa...

hmmmm. Gud finns hela tiden så varför känner vi inte Honom hela tiden? För att Han är mystisk. Vad sägs om den idén?

Vi får ju inte se Gud konkret, men de som fick se Jesus kunde det:
"Den som har sett mig, har sett Fadern"

Anonym sa...

håll i dig Z och alla intresserade
vilken tanke får du i dessa ord

JN 6:46 Icke som om någon skulle hava sett Fadern, utom den som är från Gud; han har sett Fadern
JN 16:25 Detta har jag talat till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då jag icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna för eder om Fadern.
JN 17:3 Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.sammandrag printa ut if you want

http://religion-vardagsmirakler.blogspot.com/2007/10/treenighet.html

mvh c


Så långtid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: 'Låt oss se Fadern'
JN 6:46 Icke som om någon skulle hava sett Fadern, utom den som är från Gud; han har sett Fadern

vad menar författaren
c tolkning

http://celestes-arkiv.blogspot.com/2007/08/att-se-fadern-via-heliga-texter.html

c tolkning
fadern i kristus

IS 52:6 Jo, just därför skall mitt folk få lära känna mitt namn,
just därför skall det förnimma på den dagen, att jag
är den som talar; ja, se här är jag.

http://vardagsmirakler.blogspot.com/2007/07/jn-11-det-gudomliga-ordets.html

ps utan text finns ju inte en chans att förstå

RELIGIONSTANKAR JA / NEJ
LOGISKT----RATIONELLT----TÄNKANDE SLUTSATSER---DRAS GENOM ATT ETT PÅSTÅENDE ja- sant eller ETT PÅSTÅENDE nej---inte sant --
-bryta tankeåsikter mot varandra--- ----för att hitta ljuset----------- ----- gränsöverskridande -------- --dvs söker svar i andra religioners heliga texter-------objektivt läsande----vad vill texten säga
DET ÄR KUL HITTA SANNINGEN I OLIKA TANKAR ELLER TANKEPRINCIPER

och nu med datorns hjälp och kopiera text i 360 grader
är det ju a piece of cake

det är ju bara ställa samman texter i långa sjok som verkar passa ihop
sedan gör intutionen resten

Anonym sa...

http://www.messianskaforeningen.se/se/Treenigheten/athan.htm

Den athanasianska trosbekännelsen


1] Var och en, som vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron.

2] Men den, som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.


är det orden som frälser

X sa...

c,
Det är ett intressant ämne som du tar upp här.

Du skrev
"...hur gör man för att känna GUD jämt och ständigt det vore ju det optimala "

Som katolik svarar jag att det INTE är det optimala att KÄNNA Gud jämt och ständigt. Det är inte din känsla av Gud som är det viktigaste. Det är din kärlek till Gud som är det viktigaste. Kärleken är bortom känslorna. Kärleken är att gå helt upp i den älskade.

Gud är kärlek.

Du har rört vid ett av mina favoritämnen:

Trons natt.

Alla,
Vilken icke-katolik skulle kunna skriva något om hur de hanterar ämnet känslor respektive inte känslor om Gud?

Jag är nyfiken och uppriktigt intresserad att samtala kring detta, för mig viktiga, ämne.

MvH
X

Skicka en kommentar

Sjung ut